Support

Integritets Policy

1. En översikt över dataskydd

ALLMÄN INFORMATION

Följande information ger dig en lätt att navigera överblick över vad som kommer att hända med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Termen ”personuppgifter” innefattar alla uppgifter som kan användas för att personligen identifiera dig. För detaljerad information om ämnet för dataskydd, se vår dataskyddsdeklaration, som vi har inkluderat under denna kopia.

DATA REGISTRERING PÅ DENNA WEBBPLATS

Vem är den ansvariga parten för registrering av data på denna webbplats (dvs ”controller”)?

Informationen på denna webbplats behandlas av operatören av webbplatsen, vars kontaktinformation finns under sektion ”Kontakt” på denna webbplats.

Hur registrerar vi dina uppgifter?

Vi samlar in dina data som ett resultat av att du delar dina data med oss. Det kan till exempel vara information som du anger i vårt kontaktformulär.

Våra IT-system registrerar automatiskt andra data när du besöker vår webbplats. Dessa data innefattar huvudsakligen teknisk information (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid då webbplatsen öppnades). Denna information registreras automatiskt när du går in på den här webbplatsen.

Vilka syften använder vi dina uppgifter för?

En del av informationen genereras för att garantera den felfria tillhandahållandet av webbplatsen. Andra data kan användas för att analysera dina beteendemönster.

Vilka rättigheter har du när det gäller din information?

Du har rätt att när som helst få information om källan, mottagarna och syftena för dina arkiverade personuppgifter utan att behöva betala en avgift för sådana avslöjanden. Du har också rätt att kräva att dina uppgifter korrigeras eller raderas. Tveka inte att kontakta oss när som helst under den adress som anges i avsnittet ”Information som krävs enligt lag” på denna webbplats om du har frågor om detta eller andra dataskyddsrelaterade frågor. Du har också rätt att logga in ett klagomål hos det behöriga tillsynsmyndigheten.

Under vissa omständigheter har du dessutom rätten att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. För mer information, se Dataskyddsdeklarationen under sektion ”Rätt till begränsning av databehandling.”

2. Hosting

EXTERN HOSTING

Denna webbplats är värd av en extern tjänsteleverantör (host). Personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på värdens servrar. Dessa kan inkludera, men är inte begränsade till, IP-adresser, kontaktförfrågningar, metadata och kommunikation, kontraktsinformation, kontaktinformation, namn, åtkomst till webbsidor och annan data genererad via en webbplats.

Vår host används för att fullfölja avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (artikel 6, punkt 1, lit. b DSGVO) och i syfte att säkra, snabba och effektiva tillhandahållande av våra onlinetjänster av en professionell leverantör (Art. 6 punkt 1 lit. f DSGVO).

Vår host behandlar bara dina uppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla sina prestandaförpliktelser och följa våra instruktioner med avseende på sådan information.

Utförande av ett avtal om databehandling

För att garantera behandling i enlighet med bestämmelserna om dataskydd har vi ingått ett orderbehandlingsavtal med vår värd.

3. Allmän information och obligatorisk information

DATASKYDD

Operatörerna av denna webbplats och dess sidor tar skyddet av dina personuppgifter mycket på allvar. Därför hanterar vi dina personuppgifter som konfidentiell information och i överensstämmelse med lagstadgade dataskyddsföreskrifter och denna Dataskyddsdeklaration.

Varje gång du använder den här webbplatsen kommer en mängd personlig information att samlas in. Personuppgifter innefattar data som kan användas för att personligen identifiera dig. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka data vi samlar in samt vilka syften vi använder dessa data för. Det förklarar också hur, och för vilket syfte informationen samlas in.

Vi råder dig härmed att överföring av data via Internet (dvs via e-postkommunikation) kan vara utsatt för säkerhetsgap. Det är inte möjligt att helt skydda data mot tredje parts åtkomst.

INFORMATION OM DEN ANSVARLIGA PARTEN (Hänvisas till ”kontrollen” i GDPR)

Databehandlingscontrollern på denna webbplats är:

Tahe Kayaks OÜ (limited liability company) Aiandi Tee 2174001 ViimsiEstonia

Phone: +372 600 8969 E-mail: info@taheoutdoors.com

Controller är den fysiska personen eller juridiska personen som ensam eller tillsammans med andra fattar beslut om syften och resurser för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

AVSLUTNING AV DITT GODKÄNNANDE TILL BEHANDLING AV DATA

Ett brett spektrum av databehandlingstransaktioner är möjliga endast med förbehåll för ditt uttryckliga medgivande. Du kan också när som helst återkalla det samtycke du redan har gett oss. För att göra det, allt du behöver göra är att skicka oss en informell avisering via e-post. Detta ska inte påverka lagligheten av all insamling av data som inträffade innan din återkallelse.

RÄTT TILL objekt TILL SAMLING AV DATA I SÄRSKILDA FALL; RÄTT TILL OBJEKT TILL DIREKT ANNONSERING (ARTIKEL 21 GDPR)

EVENTUELLT ATT DATA UPPBEHANDlAS PÅ GRUND AV ART. 6 SEKT. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU RÄTT TILL NÅGONTID OBJEKT TILL BEHANDLING AV DINA PERSONLIGA UPPGIFTER BASERADE PÅ GRUNDER SOM UPPSTÅR FRÅN DIN UNIKA SITUATION. DETTA GÄLLER OCKSÅ PÅ NÅGAN PROFILERING BASERAD PÅ DESSA BESTÄMMELSER. FÖR ATT BESTÄMMA RÄTTSLIG GRUND FÖR VARA NÅGONBEHANDLING AV DATA KONSULT DETTA DATISKYDDARFÖRKLARING. OM DU LOGGAR INVÄNDNING, VI LÅTER INGEN LÄNGARE BEHANDLA DIN PÅFÖRANDE PERSONLIGA UPPGIFTER, UNDER ATT VI ÄR I EN POSITION FÖR TÄNKANDE SKYDD VÄRA GRUNDER FÖR BEHANDLING AV DINA DATA, SOM UTANVÄNDER DIN INTRESSE, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER FÖRSVARANDE AV RÄTTSLIGA RÄTTIGHETER (OBJEKT I FÖLJANDE AV ARTIKEL 21 SEKTION 1 GDPR).

OM DIN PERSONLIGA UPPGIFTER BEHANDLAS FÖR ATT INTRYCKA I DIREKT ANNONSERING, HAR DU RÄTTET PÅ NÅGONTID OBJEKT TILL BEHANDLING AV DINA PÅFÖRANDE PERSONLIGA UPPGIFTER FÖR SYNPUNKTERNA FÖR DIREKT ANNONSERING. DETTA GÄLLER OCKSÅ PROFILERING OM DET AFFILIERAS MED LIKA DIREKT- ANNONSERING. OM DU OBJEKT, KOMMER DIN PERSONLIGA UPPGIFTER INTE LÄNGRE ANVÄNDAS FÖR DIREKT REKLAMATIONSMÅL (I AVSLUTANDE MED ARTIKEL 21 SEKTION 2 GDPR).

RÄTT ATT LOGGA EN KLAGOMÅL MED DEN KOMPETENTA ÖVERVAKNINGSBYRÅN

I händelse av kränkningar av GDPR har registrerade rätt att logga ett klagomål hos ett övervakningsbyrån, särskilt i den medlemsstat där de vanligtvis behåller sin hemort, sin arbetsplats eller på den plats där den påstådda överträdelsen inträffade. Rätten att logga in ett klagomål gäller oberoende av andra administrativa eller domstolsförfaranden som är tillgängliga som rättsliga åtgärder.

RÄTT TILL DATA PORTABILITET

Du har rätt att kräva att vi överlämnar alla uppgifter som vi automatiskt behandlar på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnas till dig eller en tredje part i ett vanligt använt, maskinläsbart format. Om du skulle kräva direkt överföring av data till en annan controller görs detta endast om det är tekniskt genomförbart.

SSL OCH/ELLER TLS-krypteringen

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av konfidentiellt innehåll, till exempel inköpsorder eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats antingen ett SSL- eller ett TLS-krypteringsprogram. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att kontrollera om adressraden för webbläsaren växlar från „http: //“ till „https: //“ och även genom utseendet på låsikonen i webbläsarraden.

Om SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad kan data som du skickar till oss inte läsas av tredje part.

INFORMATION OM, RETIFIKATION OCH ERADIKATION AV DATA

Inom ramen för tillämpliga lagstadgade bestämmelser har du rätt att när som helst kräva information om dina arkiverade personuppgifter, deras källa och mottagare samt syftet med behandlingen av dina uppgifter. Du kan också ha rätt att få dina data korrigeras eller raderas. Om du har frågor om detta ämne eller andra frågor om personuppgifter, tveka inte att kontakta oss när som helst på adressen som anges i sektion ”Information som krävs enligt lag.”

RÄTTEN ATT KRÄVA BEHANDLING BEGRÄNSNINGAR

Du har rätt att kräva införande av begränsningar när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. För att göra det kan du när som helst kontakta oss på adressen som anges i sektion ”Information som krävs enligt lag.” Rätten att kräva begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

  • Om du skulle ifrågasätta riktigheten av dina data som arkiveras av oss kommer vi vanligtvis att behöva lite tid för att verifiera detta påstående. Under den tid som denna utredning pågår har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter var/är på ett olagligt sätt har du möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina uppgifter i förväg för att kräva radering av dessa data.
  • Om vi ​​inte behöver dina personuppgifter längre och du behöver den för att utöva, försvara eller kräva juridiska rättigheter, har du rätten att kräva begränsningen av behandlingen av dina personuppgifter i stället för att de raderas.
  • Om du har gjort en invändning enligt Art. 21 Sekt. 1 GDPR, dina rättigheter och våra rättigheter måste vägas mot varandra. Så länge det inte har fastställts vars intressen segra, har du rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter, dessa data – med undantag för arkivering – kan vara behandlas med förbehåll för ditt samtycke eller för att kräva, utöva eller försvara juridiska rättigheter eller för att skydda andra fysiska personers eller juridiska personers rättigheter eller av viktiga skäl av allmänt intresse som citeras av Europeiska Unionen eller en EU-medlemsstat.

AVSLAG PÅ OTILLÅTNA E-POST

Vi inväntar härmed användningen av kontaktinformation som publiceras i samband med den obligatoriska information som ska tillhandahållas i sektion ”Information som krävs enligt lag” för att skicka reklam- och informationsmaterial som vi inte uttryckligen har begärt. Operatörerna av denna webbplats och dess sidor förbehåller sig uttryckliga rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av kampanjinformation, till exempel via SPAM-meddelanden.

4. Upptagning av data på denna webbplats

COOKIES

I vissa fall använder vår webbplats och dess sidor så kallade Cookies. Cookies orsakar inte skador på din dator och innehåller inte virus. Syftet med cookies är att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säkrare. Cookies är små textfiler som placeras på din dator och lagras av din webbläsare.

De flesta cookies vi använder är så kallade ”session cookies.” De tas automatiskt bort efter att du lämnat vår webbplats. Andra cookies kommer att förbli arkiverade på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker vår webbplats.

Du kan justera inställningarna i din webbläsare så att du blir meddelad varje gång cookies placeras och för att göra det möjligt för dig att acceptera cookies endast i specifika fall eller för att utesluta godkännandet av cookies i specifika situationer eller i allmänhet och för att aktivera automatisk radering av cookies när du stänger din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kan funktionerna på denna webbplats vara begränsade.

Cookies som krävs för att utföra den elektroniska kommunikationstransaktionen eller för att tillhandahålla vissa funktioner du vill använda (t.ex. kundvagnsfunktionen) lagras på grundval av Art. 6 Sekt. 1 Lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra kakor för att säkerställa tekniskt felfri och optimerad tillhandahållande av operatörens tjänster. Om ett motsvarande avtal har begärts (t.ex. ett avtal om lagring av cookies), sker behandlingen uteslutande på grundval av Art. 6 Para. 1 Lit. a GDPR; avtalet kan återkallas när som helst.

Om andra cookies (t.ex. cookies för analys av dina webbläsningsmönster) ska lagras, adresseras de separat i denna Dataskyddsdeklaration.

SERVER LOGGFILER

Leverantören av denna webbplats och dess sidor samlar in och lagrar automatiskt information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare kommunicerar automatiskt till oss. Informationen inkluderar:

  • Typ och version av webbläsaren som används
  • Det använda operativsystemet
  • Referrer URL
  • Värdnamnet på den åtkomstdator
  • Tidpunkten för serverförfrågan
  • IP-adressen

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Dessa uppgifter registreras på grundval av Art. 6 Sekt. 1 Lit. f GDPR. Operatören av webbplatsen har ett legitimt intresse av den tekniskt felfria och optimeringen av operatörens webbplats. För att uppnå detta måste serverloggfiler registreras.

BEGÄR VIA E-POST, TELEFON ELLER FAX

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan, inklusive alla resulterande personuppgifter (namn, begäran) att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din begäran. Vi skickar inte dessa uppgifter vidare utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter är baserad på Art. 6 Para. 1 Lit. b GDPR, om din förfrågan är relaterad till genomförandet av ett kontrakt eller om det är nödvändigt att genomföra åtgärder före kontrakt. I alla andra fall, är behandlingen baserad på ditt samtycke (Artikel 6 (1) (a) GDPR) och/eller på våra berättigade intressen (Artikel 6 (1) ( f) GDPR) eftersom vi har ett legitim intresse av effektiv behandling av förfrågningar riktade till oss.

Uppgifterna som du skickar till oss via kontaktförfrågningar förblir hos oss tills du ber oss att ta bort, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring förfaller (t.ex. efter att din begäran har slutförts). Obligatoriska lagbestämmelser – särskilt lagstadgade lagringsperioder – påverkas inte.